nabore.bg

Лични драми

ТКЗС-то ме награди с книга и поздрав по радиоточката

А бяхме млади: През 1959 г. завършихме основно образование и ни приеха в комсомола

 

Ще отбележа кои са моите съученици на снимката и кой къде е днес. Отляво надясно са: Петра Йолова – с. Камено поле, Лиляна Гергова – Мездра, дружинната ни ръководителка Тота Душкова – Враца, Христина Тодорова – София, Мина Илиева – София и Гергана Маринова – Враца. Легнали на снимката са Иван Гешев – Враца, Димитър Ралчев – Ботевград и аз – Йордан Ценов прегърнал Христо Китов. Най-отпред са Марин Павлов – с. Камено поле и Николай Христов – Етрополе. За съжаление три от момчетата вече не са сред нас - Димитър Ралчев, Иван Гешев и Христо Китов. 

 

Тази снимка е правена преди 60 години. Всички деца на нея сме родени през 1945 г. в село Камено поле, Врачанско. През 1959 г. завършихме основното си образование и бяхме приети в комсомолската организация. През лятото образувахме комсомолско звено и работихме в помощ на селското стопанство. На снимката сме на площадката за жито и го почистваме – за подготовка за посев.

Аз като първенец по трудодни от звеното, бях награден от управата на ТКЗС с книга и поздравен по радиоуредбатана селото за положения труд. През есента всички се разпиляхме, за да продължим образованието си и да добием професия.

Поздравявам всички от моето родно село и им пожелавам здраве и дълъг живот!

 

Йордан ЦЕНОВ, Враца