nabore.bg

Докторе, защо?

Тест: Проверете паметта си

Един от известните  начини за проверка на така наречената краткотрайна памет е запомнянето на определен брой думи.

В този тест думите са десет на брой: СИРЕНЕ; ПАЛАТКА; КРАК; МОТОР; БУКЕТ; МАРКА; ЧАША; КРАЛ; ГОРА; МЕНЮ.

Вземете лист хартия и запишете тези думи. Прочетете ги на глас един път. След малко ги погледнете отново за миг.

Вземете друг лист и на него запишете думи от списъка, които си спомняте. Ако те са осем и повече, паметта ви е в отлично състояние.

Четири запаметени думи показват нормална памет.

Ако запишете само  две думи, паметта ви вероятно е нарушена до степен, която налага консултация с лекар.


Наборе.бг