nabore.bg

Не може да бъде

Тест: Практични ли сте?

Тестът, който ви предлагаме има за цел да покаже вашите умения да се справяте в различни жизнени ситуации. За всеки отговор с “да” получавате 1 точка , с “не” – 0 точки.

  1. Бихте ли могли да оцелеете на необитаем остров ?
  2. Способни ли сте сами да разпалите огън ?
  3. Можете ли само да си сварите яйце?
  4. Можете ли сами да си приготвите обяд  от три ястия ?
  5. Сами ли си гладите дрехите ?
  6. Можете ли сами да смените спуканата гума на колата си ?
  7. Лесно ли намирате решения на проблемите си ?
  8. Умеете ли поправяте елементарни електроуреди ?
  9. Имате ли добра организация на собствената си работа ?

10.Можете ли да работите с компютър ?

11.Познавате ли дали една диня е зряла ?

12.Можете ли да ремонтирате кранчето на тоалетната, ако тече ?

13.Можете ли да управлявате автомобил ?

14.Умеете ли да измервате кръвното налягане ?

15.Можете ли да правите изкуствено дишане ?

Ето и резултатите, ако вече сте събрали получените от вас точки:

От 10 до 15 точки:Вие сте доста практичен човек, отлично се справяте с трудни ситуации. Притежавате силно търпение е благоразумие.

От 4 до 9 точки. Вие сте способни сами да се грижите за себе си. Понякога не със всичко се справяте добре, но в крайна сметка излизате сухи от всяка сложна ситуация.

От 0 до 3 точки. Вие сте съвсем неспособни да се грижите за себе си.Без помощта на околните ще закъсате съвсем. Променете гледната си точка към света и това ще ви донесе и положителни промени във вашия живот.

 

Наборе.бг