nabore.bg

Архивите са живи

Въпрос с повишена трудност от преди половин век: Суверенна държава ли е България?

През 1959-60 г. бях студент по специалността „Външна търговия” във ВИИ „Карл Маркс” в София. Лекции по международно право ни четеше известният юрист проф. Михаил Геновски. Понякога го заместваше проф. Димитър Димитров, също авторитетен учен, по-косно стана главен редактор на в. „Земеделско знаме”.

Един ден в проф. Димитров от катедрата се обърна с пискливия си глас към нас студентите:

-                      Днес колеги ще говорим за държавния суверенитет. Кой от вас ще каже – България суверенна държава ли е?

Шумът в залата утихна. Всички впериха очи в професора. След пауза той каза:

-                      Зная, колеги, всеки мисли, че ние сме суверенна държава. Но аз казвам, че България не е суверенна държава!...

Залата настръхна – това провокация ли е?!

-                      Защо не сме суверенна държава ли? Защото управляващите каквото и политическо рлешение да вземат, каквито и икономически реформи да проведат, другарите Тодор Живков или Антон Югов първо двигат телефона и питат другаря  Никита Хрушчов в Москва – той какво ще каже... Ако Хрушчов даде съгласие на следващия ден четем в „Работническо дело” за решение на ЦК на БКП или постановление на Министерския съвет на НРБ...

След тези думи всички в залата бяха изтръпнали. Някои поглеждат към вратата. А проф. Димитров продължи:

-                      В света има 2 суверенни държави – великият Съветски съюз и САЩ. Всички останали страни са по-малко или повече зависими от тях.

След кратка пауза, наблюдавайки през очилата си обърканите си студенти, професорът реши съвсем да ни сащиса:

-                      Но, колеги, ние сме българи и живеем в държавата България! Имаме ли международно призната територия и граници? Имаме! Имаме ли законно приета конституция, която всеки българин е длъжен да спазва? Имаме! Имаме и законно избрано държавно ръководство, признато от цял свят! България е редовен член на ООН и ред други световни организации и спазва международните правни норми...

Проф. Димитров добави още 2-3 аргумента и заключи:

-                      Мисля, че сега всички сте съгласни с казаното. И ако някой ви попита – България суверенна държава ли е, вие с убеденест трябва да отговорите: „България е суверенна държава, защото отговаря на всички правни изисквания...” 

 

Иван ДЕЕВ


Иван Деев

Иван Деев