nabore.bg

България

Заместник-министърът Лазар Лазаров: Старческите домове са отживелица

През следващите 20 години ще се закрият всички морално и физически остарели заведения

 

В интервю за в. „Стандарт” заместник министърът на социалната политика Лазар Лазаров заяви: „Правителството се стреми да осигури достъп до ефективни, качествени и многообразни услуги за възрастните хора. Необходимо е да се развиват друг тип грижа към тях, които да съчетават социални и медицински услуги. Един от ангажиментите, който поема държавата в нова стратегия, е деинституционализацията на грижата за възрастни. Това означава да се реформират съществуващите домове за възрастни, като в следващите 20 г. се закрият всички морално остарели и физически непригодни домове. На тяхно място ще се създаде

 

мрежа от модерни, достъпни и качествени услуги –

 

социални и медицински. Те трябва да са мобилни, т.е. да се осъществяват в дома или в квартала на възрастните хора и по този начин да се подкрепят и близките им”, подчерта заместник министър Лазаров.

След това той изтъква, че „заедно с БЧК и Министерството на здравеопазването реализираме пилотен проект, който осигурява комплексна медико-социална грижа на възрастни хора в домашна среда. Провежда се в четири града в страната - Враца, Бяла Слатина, Хайредин и Пирдоп. Така се появи необходимостта от промени в Закона за здравето, защото предоставянето на медицински услуги по домовете не е регламентирано. Сега възрастните хора се посещават само от социални работници. Искаме, когато е необходимо, те да се посещават и от медицински лица. След тези законови промени моделът ще бъде разпространен в цялата страна”.

По-нататък в интервюто се изтъква, че в момента у нас има общо 160 дома за възрастни хора

 

и в тях са настанени 11 000 души.

 

Тук се включват и домовете за хора с умствена изостаналост, с психически разстройства, с физически увреждания, със сетивни нарушения, с деменция. Най-много са домовете за стари хора - 81, като в тях има 5593 души. Всички функционално остарели специализирани институции ще се закрият, а тези, които останат, ще са с малка численост и ще дават качествен и независим живот на хората в тях. Да не изглеждат като институция, а като обичайна семейна среда. Отделно още от 2003-2005 г. се създават множество социални услуги за възрастни хора, които в момента обхващат 8450 души - дневни центрове за хора с увреждания, за социална рехабилитация и интеграция, учебно-професионални центрове. Вече има

 

и 219 защитени жилища и приюти,

 

в които са настанени 2682 души. В тях хората получават не само подслон и грижа, но и комуникация с други хора, задоволяват свои културни потребности и развитие, имат обособено лично пространство. Голямо предизвикателство е липсата на интерес от общините да поддържат такива социални услуги за хора с увреждания и с умствена изостаналост, защото грижата е по-специфична. В следващия програмен период искаме да осигурим повече финансиране за общините в развитието на тази грижа към възрастните, изтъква заместник-министър Лазаров.

 

Наборе.бг