nabore.bg

Докторе, защо?

Тест: Стабилна личност ли съм?

Известно е, че когато мислите и настроенията ни са в синхрон с това, което ни заобикаля, ние сме в състояние на относително равновесие и се чувстваме здрави. Но натежи ли нещо в нас или във външната среда, наклонят ли се везните в една посока, веднага ни нападат болести.

Какви са възможностите ви да оставате в хармония с околните ще научите от този тест.

За всяка от изброените ситуации отговорете с: „да”, „не” или „зависи”.

1.Завлавява ви силен гняв. Ще го потиснете ли?

2. Имате ли проблеми при изразяване на хубавите си чувства към някого?

3.Дълго ли помните обида, която са ви нанесли?

4.Когато някой ви ядоса, трудно ли му прощавате?

5.Имате ли високи изисквания към близките си?

6. Мислите ли, че сте голям инат?

7. Изпитвате ли чести душевни терзания?

8. Командвате ли вкъщи?

9.Приемате ли, че агресията е сигурен начин за решаване на възникнал проблем?

10. Като се върнете назад във времето, изпитвате ли разочарование от предишните години?

За всеки отговор с: „да” отбележете по 1 точка; „зависи” – 2 точки; „не” –3 точки.

 

Резултати:

 

От 10 до 20 точки: Все още не умеете да постигате хармония със света. Това ви създава проблеми в общуването и ви прави неустойчиви към различни болести. Например, сърдечните увреждания  някои автори свързват с неспособността на човека да изразява любовта си. Затегнатият стомах пък се приема като сигнал за неотстъпчивост и нетолерантност в отношенията. Не случайно думата инсулт на английски означава   обида,   оскърбление, атака. Факт е, че инсултът настъпва най-често в моменти на озлобление и ярост, при липса на готовност за прошка и разбирателство. Болестите показват нуждата от промяна. Полезно за вас е да преосмислите отношението си към хората, с които се срещате. Постарайте се да живеете  в разбирателство с тях.

От 21 до 30 точки: Вашата нагласа към света е позитивна. Независимо на колко години сте,  вие винаги ще имате възможности за човешки контакти и реализация,  ще откривате нови области, където да прилагате своя жизнен опит, мъдрост, любов и творческите сили. Това със сигурност укрепва духа и тялото. Отдалечава болестите и старостта.

 

Наборе.бг