nabore.bg

Архивите са живи

Снимки с биография: Инструктаж в народната милиция

Старите фотографии ни връщат във времето, когато за реда в нашите градове се грижеха милиционерите. Старшините и сержантите идваха на служба, като завършеха средното милиционерско училище в Пазарджик.

А на снимката се вижда, че преди всяко дежурство униформените служители на МВР преминаваха инструктаж от своите началници...

Това ставаше в така наречените "димитровски стаи" сред символите на товашната идеология и пропаганда.

После патрулите поемаха обхода си да въдворяват реда по улиците на градовете и селата на България...

И ред имаше.

 

www.nabore.bg