nabore.bg

В храма

Словото на отеца: Време е за опрощение – светлина и доброта сред нас

Братя и сестри, пред нас е Великият пост – посрещаме всемирното очаквано велико събитие на вековете. Идването на  Богочовека Иисус Христос на земята с Великата мисия - изкупление на падналото човечество чрез Неговия живот, чудеса, страдание и  Възкресение от мъртвите, като залог на човека за вечен живот.

Тази година имаме календарно разминаване с честването на Великия Ден на Възкресението с братята и сестрите от католическата деноминация. Ние всички и източни и западни християни сме в ЕДИННА ВСЕЛЕНСКА И АПОСТОЛСКА  ЦЪРКВА на която глава е Нашия Господ Иисус Христос. Възкръснал от мъртвите,

 

Той ни е дал възможност за опрощение

 

 на греховете на цялото човечество от началото до свършека на света.

И нека престанем да виждаме в ближния свой враг, а  да открием най- злия враг в самите себе си. Истинския пост е отдалечаване от злото, задържане на езика, успокояване на гнева, отлъчване от похотта, празнодумството, лъжата и клеветата. Отказът от всичко това е пост, истински угоден на Бога, носещ мир и хармония в света.

Неделя преди Великия пост е неделя на всеопрощението.

Вселюбящият Бог не ни е оставил сами в  света на Сатаната,   който иска да унищожи всяка една душа, а е дал Своя глас на всеки един от нас – съвестта, която предпазва човека от лоши постъпки към ближните и към себе си. Тя е дълбоко скрита в нашето съзнание и е тази , която извиква угризения и силно желание за очистване, поправяне и възраждане. Угризенията са гласът Божий .Това е  първата стъпка по пътя да простиш и да ти бъде простено. Защо? Защото жаждата за прошка се е появила толкова силно в момента, в който се е събудила нашата съвест. Съвестта ни разкрива същността на злото и лъжата, които правят живота ни ад тук, на земята.

 

Светата църква, съхранила Божието слово

 

 и правилата оставени от св.апостоли, ни е дала по Божия милост  светото тайнство изповед пред свещонослужител за прощаване на греховете както и приемането на светото тайнство Евхаристя.Така Господ Иисус Христос е основал Своята Църква за спасението на човешкия род „Приемете Духа Светаго,казва Той на апостолите /по приемственост на епископите и свещениците/,на когото простите греховете, на тях ще им се прости, на когото задържите, ще се задържат.”Но първото условие от Господа наш е -”прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си.”

Амин.

 

 Отец Трайчо СТОЙКОВ, свещенослужител, Белене

Вестник „България без граници”