nabore.bg

Докторе, защо?

Шок и ужас! 50% от антибиотиците се предписват без нужда

Световната здравна организация: Половината от лекарствата се използват нерационално

 

Това е заключението на изследване в световен мащаб на СЗО. Според експертите на организацията това може да доведе до изключително сериозни последици като странични реакции, резистентност, протакане на болестта и дори смърт. В допълнение значително се увеличават и финансовите разходи както за пациентите, така и за държавата като цяло, тъй като най-честа последица е изписването на ненужни и скъпи медикаменти.
Нерационалното използване на медикаменти включва:
- предозиране при недотам сериозни заболявания;
- неадекватно третиране на сериозни заболявания;
- неправилно използване на антибактериални лекарства (антибиотици);
- прекомерно използване на инжекционни форми;
- самолечение с препарати, които следва да се използват само по лекарско предписание;
- твърде ранно прекратяване на лечението.
Изследването на СЗО показва например, че средно 50% от антибиотиците се предписват неправомерно.
Прекомерната употреба на медикаменти в повечето случаи води до поява на резистентност, а неправилното им приложение може да има като последица странични реакции и понякога дори да доведе до смърт.
Неправилното използване на антибиотици, прекомерната употреба на инжекционни форми и недостатъчното използване на лекарства, удължаващи живота при болести като СПИН, сърдечни и други хронични заболявания, според изследването създават една глобална "епидемия" на неправилно третиране с медикаменти.
Към настоящия момент в света се използват около 20 000 медикаменти. Като най-честа причина за неправилното им използване се изтъква фактът, че част от тях са предназначени да третират едни и същи здравословни проблеми.

Наборе.бг