nabore.bg

В джоба

Портфейл: Само 390 нашенци са се облажили с пенсия от САЩ

72 българи получават пари за старост от Канада, а НОИ плаща суми на 17 223 изселници в Турция

 

Едва 413 американски граждани са получили пенсии на територията на България. От тях 390 са българи с придобито американско гражданство, съобщиха от американската социална администрация. Данните са за фискалната 2016 година. Между България и Съединените щати не е сключен международен договор за социално сътрудничество, затова и нашата страна не изпраща пенсии в Америка.

Такова споразумение имаме с Канада и за изминалата година 72 пенсии са изплатените по сметки в България, като 69 от тях са отпуснати, без дори да се прилага спогодбата. По данни на НОИ за 2016-а по банкови сметки в Канада пък са изплатени 12 български пенсии.

Общо над 30 хиляди български граждани получават пенсии от чужбина. Информацията е на НОИ от годишния отчет за 2016 г. По-голямата част от тези приходи (22 076 пенсии) се получават благодарение на международни споразумения между България и други страни, предимно в Европа.  Други 8378 пенсии се изплащат на български граждани от чужди социални министерства.

Въпросът за пенсионно споразумение между САЩ и България стои висящ от години. Спогодбата трябва да предвиди как стажът, натрупан в България, да се признава за пенсия в САЩ и обратното, обясниха експерти. България се опитва да започне преговори по спогодбата от 2010 г. Тя е важна заради големия брой български емигранти в САЩ, казват от социалното министерство.

Желанието на България да регулира този въпрос "не среща почти никаква реакция от американска страна".

От март 2014 г. Канада признава стажа на българите, натрупан в родината. НОИ също признава стажа на хората, работили в Канада за пенсиониране в България. Стажът, натрупан в двете страни, се сумира за преценяване размера на пенсията.

Възможно е хора с дълъг стаж и у нас, и в Канада да получат две пенсии - българска и канадска.

Пенсионерите в Канада получават минимум около 1190 канадски долара, или близо 1800 лв. на месец. Разрешено е ранно пенсиониране между 60- и 65-годишна възраст, но за всеки недостигащ месец пенсията се намалява с 0.5%.

В Канада има голяма българска общност - до около 150 хил. души. Най-много българи има в Торонто. А с област Квебек НОИ има друго споразумение.

За да получавате американска пенсия в България, на този етап трябва да сте американски гражданин със стаж, натрупан зад океана. Дори и да отговаряте на условията за пенсиониране, но сте със зелена карта, е възможно да изгубите това право. "Ако сте в такъв статут и прекарате повече от 6 пълни календарни месеца извън САЩ, без да сте стъпили на американска земя през това време, всички пенсионноосигурителни правомощия ще бъдат преустановени, обясняват финансови експерти. - Същото важи и за хората, които оставят своята зелена карта да изтече и не са станали натурализирани граждани преди или по време на получаването на своите пенсии."

На фона на всички тези цифри и гореспоменатите 8 хиляди пенсии от чужди социални министерства България изпраща голям дял пенсии в чужбина само в съседна Турция.

Пенсионерите, живеещи постоянно в чужбина и получаващи български пенсии, са 27 231. От тях по споразумението с Република Турция чрез НОИ се изпращат пенсии на 17 223 лица.

 

Наборе.бг