nabore.bg

Лични драми

Като препрочитам конституцията: Съдиите и депутатите - с повече привилегии от нас

Чакам решение от ВАС, но той не спазва законните срокове

 

Преди дни прескочих старшата възраст от 87 години и навлязох в 88-та си година с наранено достойнство в родната си страна, за която любимите за българският народ герои съвсем невръстни дадоха живота си.

А има ли превилигировани личности в страната ни след като всички сме се родили по достойнство с равни права?!
Водя административно дело във Висшия административен съд, но нямам налице решение - получава се пресрочие на законния едномесечен срок. За да си обясня, защо нямам съобщение с решението и защо съдиите не се притесняват за нарушението на задълженията си, купих си екземпляр от Конституцията на Република България и установих, че в нея пише: “При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършвното е престъпление от общ характер”.
И още:

“Съдиите, прокурорите и следователите се ползват с имунитета на народните представители”.
И още:
“След навършване на 5-годишен стаж като съдии...и след атестиране, с решение на Висшия съдебен съвет съдиите стават несменяеми”.
Предвид горе цитираното, следва, че гражданите на Република България, придобили права за имунитет като народни представители и права за служебна несменяемост, не са с равни права с мен, а сега ако искат ще изпълнят задълженията си по закон за правораздаване и напишат и подпишат обявеното за произнасяне решение и аз не съм равен по достойнство с тях.


Дядо Петю ГАБРОВСКИ