nabore.bg

Тежката дума

Коментар: С пръстови отпечатъци при лекаря - да или не?

Защо някои от идеите на здравния министър са добри

 

Един от най-критикуваните министри в настоящия кабинет е здравният – д-р Москов. Сред критиците заради някои от идеите му за реформи съм и аз. Но не мога да не адмирирам поне две от предложенията му.

Да започнем с пръстовите отпечатъци с които ще се идентифицираме при постъпването си в болница и в аптеката – при закупуване на лекарства.  Критиките срещу този подход почиват на аргумента – алюзия, че първо, така ние, пациентите, ще бъдеме третирани като престъпници. И второ – това ще бъде посегателство върху тайната на персоналната ни информация, с потенциална възможност за злоупотреби с нея.

 

Тезите са лесно оборими с аргумента,

 

 че действащата в момента система за персонална идентификация – лична карта, е значително по-уязвима за злоупотреби. Личните ни биометрични данни върху нея – снимка и подпис, лесно могат да бъдат подправени. А останалата персонална информация като ЕГН, дата на раждане, име и адрес, са изписани разбираемо за всички. Тези лични данни излагаме на показ навсякъде - в банка, при нотариус или регистриране в хотел, пред пътна полиция. С личната си карта ние постъпваме в болница и с нея купуваме лекарствата, реимбурсирани от здравната каса. И въпреки, че това не е широкоразпостранена практика, злоупотребите водят до сериозно източване на касата, наши пари за лечение потъват в нечии джобове. И това е водещия мотив за въвеждането на пръстовите отпечатъци като персонален идентификационен код на всеки.

Защо пръстовия отпечатък при идентифициране е по-надежден и сигурен от личната карта? Биометрията представлява комбинирана система за уникално разпознаване на хора, базирано на присъщите им физически или поведенчески черти. Физиологичните черти, които са уникални за всеки от нас, са пръстовите отпечатъци, геометрията на дланта –

 

 разположение на вените, ДНК, ириса и ретината на окото.

 

 Избирането на пръстовия отпечатък за персонален идентификатор е заради високата надежност и опростената процедура по сканирането на прьста. Достатъчно е да опрете пръста си за секунда до устройството и вашият отпечатък е дигитализиран и запомнен от компютърната система. След първия път, при всяко следващо легитимиране с пръст, системата сравнява със запаметения образ, и така мигновено удостоверява, че това сте вие. Хайде да видим сега кой може да надникне в персоналната ви информация, кой с просто око, както е с личната ви карта, ще разбере „секретната“ ви информация като ЕГН, адрес и др. Но най - голямото предимство е на метода е, че цялото ви здравно досие – с история на заболяването, последвалото лечение – къде и колко, вземането на лекарства – какви и колко, ще излиза на момента при поискване. В този случай няма да бъде необходимо да носите документация със себе си – болнични листове, снимки, рецепти за лекарства. Електронната рецепта, т.н. е-рецепта, отива по електронен път до аптеката, която сте посочили, и там отново с допиране на пръста до устройството, вие  може да си получите лекарството.

 

Критиците на тази система апострофират

 

 като питат как ще се постъпва с болните хора, които не могат да отидат до аптеката. Помислено е и за това – роднините  до трето коляно по ЕГН са известни на системата и в момента. Но ако се налага вие ще може  да упълномощавате и  други хора, на които имате доверие, да купуват лекарствата ви. Всичко това, което описвам, се практикува вече в много развити страни. И здравеопазването е само една от системите, при които легитимирането се базира на пръстовия отпечатък. Както споменахме, банките, данъчни служби, цялата държавна администрация са обхванати от т.н. система на електронно правителство. Това значително намалява корупцията и злоупотребите, и най- важното – облекчава невероятно живота, в това число и на пациентите. Така че тази идея на д-р Москов за въвеждането на персоналния идентификатор пръстов отпечатък е похвална, и ако се внедри в здравеопазването, ще събуди и останалите държавни структури да предприемат стъпки за интегриране и въвеждане в действие на единна система  електронно правителство.

Измерване удовлетвореността на пациентите е друга идея на министерство на здравеопазването, която би превърнала всеки пациент в контрольор на качеството на собственото си лечение. По телефон пациентът ще оценява качеството на здравните услуги в болницата по скалата от 1 – 10. Ще отнеме не повече от 5 минути да отговари на около 20 въпроси - отношението на лекари и сестри към болния, задоволеност от лечението, ефективност от лечението, както и финансови въпроси – дали и за какво е плащано, издавана ли  е фактура и др. Разбира се,

 

за да се избегнат възможни недоброжелателни субективни оценки,

 

 контрольори ще проверяват сериозните оплаквания, и когато се докаже, че това е система на работа на дадено болнично заведение, то ще бъде глобявано, а при по-сериозни системни нарушения  ще се пристъпва към отнемането на лиценз.

Срокът за внедряване в практиката и на двете идеи по ирония на съдбата е 1 април 2016. Дали това ще се окаже дебелашка първоаприлска шега или сериозен подход, който ще подейства „оздравително“ на здравния процес у нас, предстои да видим.

 

Кирил ЯНЕВ

Вестник „Златна възраст”

 


Кирил Янев

Кирил Янев