nabore.bg

Свят широк

Руска република поиска да се нарича България

Чувашите претендират да ги наричат българи

 

Чувашите поискаха републиката им да се преименува на Волжка България а те официално да бъдат преименувани на българи. Това е третата република в пределите на Руската федерация, която иска подобно нещо.

Чувашите определят себе си като потомци на древните българи. Чувашия е част Руската федерация и граничи с друга държава, в която също жителите искат да бъдат официално признати за българи. Република Татарстан също е част от древната българска земя. Тамошните българи, които са били подложени на изтребление и разселване са били насилствено преименувани на татари. През XX век републиката е просъществувала за 2 години под името Булгарлък.

Подобна съдба има и друга руска република – Кабардино-Балкария (Стара Велика България), където балкарците се водят отделно от българите и нямат право да се самоопределят като такива. Въпреки, че Кабардино-Балкария е наследница на Българо-Онгурската империя (Онгурия), откъдето идва и името на Унгария, както се твърди в официалната унгарска история и както е написано в официалнитеунгарски учебници, в медиите рядко се говори за нея.

Дори без да се броят татари, чуваши и кабардинци, при последното преброяване на гражданите в Руската федерация, се оказва, че българите там са повече отколкото в днешната Република България. Тези факти, които бяха малко известни по времето на СССР след 1945 г. тепърва излизат наяве.

 

Наборе.бг

 

 


Децата на Чувашия

Децата на Чувашия