nabore.bg

Архивите са живи

Юбилейна снимка: Редакцията на в. „Работническо дело”

Горната фотография е направена през един пролетен ден през втората половина на 80-те години на миналия век. Свързана е с годишнина вестника. Трудно ми е да посоча точната дата. Автор на снимката е шефът на фотоотдела Георги Панамски – това той лично сподели пред мен.

Редакционният екип на официоза „Работническо дело” е сниман на стълбите на Полиграфическия комбинат „Димитър Благоев”. Журналистите, с техническия персонал и администрацията са доста – според мен около 80 души. Присъстват и окръжните кореспонденти на вестника.

На снимката се виждат главният редактор Йордан Йотов, член на Политбюро на ЦК на БКП, първият заместник главен редактор Радослав Радев (на втория ред в центъра), заместник главният редактор Марко Семов (вдясно от Йотов), заместник главният Кольо Колев (вдясно на първия ред) и отговорният секретар Емил Димитров (на първия ред в центъра). Други шефове не се виждат.

Почти всички завеждащ отдели са представени на снимката. Има и лица, които си спомням добре, но съм забравил имената. Не си открих физиономията на историческия фотос, което показва, че е правена през в годините 1988-1989 г., когато вече не бях в България.

Ако някой може да разкаже повече подробности за тази снимка – нека ги напише.

Ще е интересно...

 

Валентин БОЯДЖИЕВ 


Редакционният екип на

Редакционният екип на "Работническо дело" от 80-те години на миналия век. Снимка Георги Панамски.