nabore.bg

Архивите са живи

Дата от календара: На 5 март 1927 г. се ражда вестник „Работническо дело”

На 5 март 1927 г. в София излиза първият брой на вестник „Работническо дело”. Вестникът в началото е орган на Работническата партия (до 1939 г.), като обществено-политическо издание. След сливането й с Българската комунистическа партия става орган е на Централния комитет на БКП (р). Излиза полулегално до февруари 1944 г.). Подновен е след 9 септември 1944 г. Приемник е на в. "Работнически вестник". Редактори на изданието са били: Христо Калайджиев, Аврам Стоянов, Енчо Стайков, Цола Драгойчева, Димитър Ганев, Трайчо Костов и др. За да се предпазят тези кадри, за отговорни редактори са слагани редови партийни членове, които да поемат ударите на властта срещу вестника. До 9 септември 1944 г. тридесет и шест души от тези редактори са хвърлени в затвора.

Любопитна подробност – като отговорен редактор на „Работническо дело” в затвора е лежал и бащата на колегата от „Поглед”, „Народна младеж” и „Дума” Евгений Станчев – антифашистът бай Дончо Станчев.

 

Наборе.бг