nabore.bg

Литературен мегдан

Просторите светят.....

Просторите светят - червено.

И с длан сякаш ги докосвам.

Приказна соната от галещи ноти.

Чудеса се сбъдват, мечтания.

 

Просторите светят - зелено.

Булевардите притихнали в тишина.

Подканват ме по тях да поема.

Преминаващa ще е и любовта.

 

Просторите светят - розово.

Весело сърцето играе и силно тупти.

Намерило изоставен храм.

Докосвам те и ми иде да извикам.

 

Просторите светят - синьо.

Сладост изпълва моето тяло.

Времето нежно доказващо.

Забранено, а толкова жадувано.

 

Просторите целите в бяло са.

Мигове разпръскват.

Извезе ни ризи от светове.

Твоят и моят срещат се.

 

Нури ДЖУРИН

 

2 декември 2014 година


Нури Джурин

Нури Джурин