nabore.bg

В джоба

Ново двайсе: Променят осигурителният стаж и възрастта за пенсиониране

В брой 23 от 14.03.2014 г. на „Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 47 на Министерския съвет от 6.03.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

От 1 януари 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете. От 1 януари 2015 г. – при възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете.

Осигурителният стаж и възрастта за пенсиониране ще се увеличават с 4 месеца, до достигане през 2021 г.:

•за жените – възраст 63 години и осигурителен стаж 37 години;

•за мъжете – възраст 65 години и осигурителен стаж 40 години.

В случай, че лицата нямат право на пенсия по предходните критерии, те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО при не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст: за 2014 – 65 години и 8 месеца; за 2015 – 66 години.

След измененията се определя редът за представяне на документи за доход, получен в друга държава, при преценка на правото за социална пенсия за старост.

Уточнява се процентът на загубена работоспособност на членовете на семейството, които са навършили 18-годишна възраст и са неработоспособни, при определяне на годишния доход на член от семейството – с определената от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане.

 

Източник: www.pedagozi.bg


Снимка: www.dariknews.bg

Снимка: www.dariknews.bg