nabore.bg

Архивите са живи

Личности от историята: Проф. Петър Бичев–Бедуинът

Преоблечен като източен шейх, ветеринарят успява са закупи и внесе у нас 3 чистокръвни арабски жребци от породата Шагия

 

Видният български ветеринар проф. д-р Петър Бичев

 

Проф.Петър Панев Бичев е роден на 24 март 1865 г. в гр.Ихтиман.Основното си образование  завършва в родният си град ,а след него учи  в класическия отдел на  Софийската мъжка гимназия,завьршвайки  я с отличие.Отлично е владеел турски, арабски и френски езици.

    През 1888 г. е изпратен,като държавен стипендиант с още 30 български младежи да следва ветеринарна медицина във Франция.

Един от трудовете на професора - "Частна зоотехния"

 

   След  успешното дипломиране , д-р Бичев е назначен за окръжен ветеринарен лекар във Видин /1893 -1894 г./, а после една година и в Бургас. Близо 13 години  е окръжен ветеринарен лекар  и пограничен ветеринарен лекар във Варна.В своите спомени за този период, д-р Бичев ,споделя за огромните трудности,пречки и предрасъдаци, с които е трябвало да се справят тогавашните  окръжни ветеринарни лекари, при провеждането на борбата  против болестите по домашните животни. При пребиваването си във Видин успешно ръководи борбата срещу шарката по овцете и ликвидирането на   антраксните огнища.Във Варна проучва проникването и заразяването на  хора с туберкулоза и въвежда туберкулинизацията при кравите.Пак през тези години  той става основоположник в създаването на породите на Червеното говедо и на Българското кафяво говедо. 

Списания "Природа", на което дълги години ветеринарят е бил автор

 

Паметна  за  историята на ветеринарната медицина е 1909 г.Като  главен инспектор по животновъдство в Земеделското министерство, д-р Бичев  научава за разформироването на жребцови депа с арабски  коне в Турция ,разпоредено от младотурското   правителство. От тези депа той закупил  девет  кобили  и жребци. На бедуинското тьржище с чистокръвни арабски жребци от породата Шагия се спрял на  три жребеца. Но цените  предлагани за турски граждани и за бедуини били едни, а за богатите  чужденци , почти десетократно по-високи. Тогава  той  се снабдил  с бедуински  дрехи , преоблякъл се  с тях  и благодарение на турския език ,който владеел перфектно, успял да се спазари на поносима цена .

Арабски кон от породата Шагия

 

Първоначално жребците били настанени в Земеделското училище в  с.Садово ,Пловдивско , а впоследствие  с тях попълват състава на конезавода ‘’Кабиюк’’ край Шумен. Конезаводът става първи в Европа по притежание  на чистокръвни арабски  жребци –разплодници ,като линиите на родословията на Хамдани ,Памук и Бебе се запазват години наред . Д-р Бичев  става известен  с  прозвището ‘’Бедуинът’’,тъй като  позирал  с конете и с бедуинските дрехи пред  журналисти .

    Д-р Петър Бичев осъществява отдавнашната си идея, за организационно укрепване гилдията на ветеринарните  лекари в България .На Пловдивсия панаир през 1892 г. шестнадесет  ветеринарни лекари основават Дружество на ветеринарните лекари  в България , а орган на дружеството става  списание ‘’Ветеринарна сбирка ‘’. През май 1909 г.се провежда  Първия конгрес на Дружеството с изнесени  четери научно професионални доклада.На следващата година  д-р Бичев е избран за председател на дружеството.На  втория Конгрес на дружеството  /май 1911 г./ са изнесени седем научни доклада.А през май 1922 г. се създава  Съюз на ветеринарните лекари в България,приемник на дотогавашното Дружество с председател  д-р Петър Бичев.

Изключително скъп арабски жребец

 

   Като активен  деятел за разкриване на висше ветеринарно училище в България  д-р  Петър Бичев заедно с проф.Георги Павлов , съдействат  за отпускане на 75 декара земя от  ефорията на братята Евлоги и Христо Георгиеви и със средствата събрани във фонд ‘’Епизоотии’’ се осигурява  построяването на сградите на Ветеринарномедицинския  факултет към Софийския университет.

Арабски кон

 

    Паметна за д-р Петър Бичев е датата   1 дек.1926 г.,когато  факултетния съвет на Ветеринарномедицинския  факултет, го избира за извънреден професор,завеждащ катедра ‘’Обща  зоотехния’’.Неговите лекции са масово посещавани от студентите. В периода 1923 -34 г. издава 4 части на учебника по частна зоотехния ,който претърпява няколко издания . В годините  1927 – 1928 ,проф.Бичев е избран за декан  на Ветеринарномедицинския факултет , а в края на 1934 г. излиза в пенсия .

Месечното списание "Ветеринарна сбирка"

 

    Списание ‘’Ветеринарна сбирка’’ в юнският си брой от 1935 г. публикува приветствие  във връзка със 70 –годишният юбилей на проф.Бичев:...Проф.Бичев  ни  завеща примера на една многогодишна почтена и доблестна  служба,която не  познава  лъжата,себелюбието и угодничеството...’’.

    Проф.Петър Бичев умира на преклонна възраст на  1 юни 1950 г.,служейки повече от 50 години на българския народ .

 

Д-р Мирослав  ЛАЗАРОВ