nabore.bg

В джоба

До 31 октомври: Приемат се молби за отпускане на помощи за отопление

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление до 1 август т.г. са 113 324. Издадени са 25 915 заповеди за отпускане на помощта, отказите са 2017, съобщиха от Агенцията по социално подпомагане.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2014 г. до  31 март 2015 г. или общо 328,60 лева. Изплащането ще се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2015 г. - за месеците януари, февруари и март.

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2014 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. За отоплителен сезон 2013/2014 г. общият брой на отпуснатите целеви помощи бе 251 876.

 

Наборе.бг