nabore.bg

Архивите са живи

Дата от календара: Преди 50 години възстановиха висшето образование по журналистика

През есента на 1968 година в списъка на университетските специалности бе възстановена дисциплината „Журналистика”. Висшето образование по новинарство у нас се ражда през 50-те години на миналия век. В съществуващата тогава катедра „Журналистика” се обучаваха около 20-тина младежи и девойки. Лекции четяха също около 20-тина преподаватели, повечето дошли от редакциите на вестниците, радиото и телевизията.

Плакатът, който публикаме е от преди 5 години, когато в Алма матер тържествено бе отбелязана тази историческа дата. Затова и надписът на плаката е „45 години не стигат!”. На него личат неколцина от професорите, доцентите и асистентите, обучавали няколко поколения български журналисти. Повечето от тях вече не са между живите... От тази среща в университета тогава ми остана едно видео, което си го пускам, за да си спомня колегите - младите и старите.

Хубавото е, че от някогашната „Катедра по журналистика” се роди и разви днешният Факултет по журналистика.

 

***

 

Нещо лично. През есента на 1968 година, когато вече бях приет за студент първокурсник, моята майка (лека й пръст!), гордо се похвалила на комшийката си, че синът й е приет да следва журналистика. При което комшийката започнала да я успокоява:

-      Нищо, нищо, той Вальо като си завърши журналистиката, ще запише нещо висше...

 

Валентин БОЯДЖИЕВ