nabore.bg

Лични драми

Преди 26 години празнувахме 24 май в Казан (СССР)

Искам да отбележа един факт. По Ямбургската спогодба с бившия СССР имахме голям строителен тръст в Казан. На 24 май 1990 г. организирахме голяма манифестация в града по повод създаването на българската азбука от Кирил и Методий. Това предизвика голям интерес сред гражданите.

След края на манифестацията първият секретар на КПСС извика управляващия тръста и го попита защо не са информирани за този празник "като се има предвид, че българите произхождат от Татарстан" (цитат).  Уведомява го, че от този момент този празник става и техен и на този ден ще се провеждат ежегодни манифестации, което действително стана факт.

Тъй като първият секретар на КПСС поиска и информационно, и друго съдействие, аз като тогавашен управител на "Болгарстройкомплект" ООД, организирах всичко необходимо.

 

Георги ХРИСТОВ