nabore.bg

България

Празник на училището в Кайнарджа

Днес тук 18 учители обучават 103 деца  

 

Известно село е Кайнарджа, Силистренско, където е сключен Кючуккайнарджанския договор. Селото се намира на 40 км от областния център. В миналото е било много голямо село.

Преди 192 години тук е създадено първото килийно училище. Тогава довели даскал Борис Христов от с. Върбица, Шуменско. Той си купил къща, в която обучавал децата. Бил е шест години и си заминал.  Дошъл даскал Антим Якимов от Сопот. Селяните с доброволни средства закупуват сграда за училището. Те били много прогресивни хора и със собствени средства построяват училище. Днес то е детска градина.

Учениците били много - учели на две смени.  Построяват ново модерно училище и през 1964 година го откриват. Училището вече е строено от държавата, а учителките са били от вътрешността на страната. Има и местни: Марин Шарбанов, братя Градинарови, Димитър Енчев и др. Училището се превръща в модерно и с успяващи учители. През 1973 г. получава званието „Национален първенец” не само за добрата му база, а и за високата успеваемост, както и за труда на учителите.

Работят добри учители начело с директорката Петранка Цолова. В училище „Черноризец Храбър” са учили много изтъкнати хора като Иван Георгиев, Георги Токушев, Тончо Гълчавов, Марин и Димитър Шарбанови, артистът Енчо Багаров, известните братя  Траян и Калин Георгиеви и сестра им учителката Гинка Стефанова, писателката Дафинка Станева, артистката Диана Димитрова, най-добрият директор в Силистра Атанас Неделчев и брат му и много други изтъкнати личности.

Сега тук е директор Калина Иванова. Училището е много модерно и подредено. В момента тук се обучават деца от селата Кайнарджа, Светослав, Зарник, Чолакова и Краново, общо 103 деца и 18 учители. На празника присъстваха всички педагози от миналото, общественици, областният управител Николай Неделчев, началникът на РУО Габриела Миткова. Литературно–музикалната им програма беше на много високо ниво. После разгледахме училището, бе срязана лентата на проекта от директора, кмета на селото Сивев, областния управител и началника Миткова. Наблюдавахме работата на децата в химическата лаборатория и кухненския блок, който е част от проекта. Обмисля се нов проект за някогашното опитно поле, което е било на първо място, ръководено от учителя Цолов.

 

Йорданка ЖЕКОВА, с. Кайнарджа, Силистренско