nabore.bg

Лични драми

Благодарност: Пoклон пред другарката Стоилова!

Преди учителите бяха обичани от децата и родителите и без специален закон

 

Прочетох в пресата, че със специален закон ще почитаме учителя. До къде стигнахме, доживяхме и това! Учителят трябва да бъде на почит и уважение и без писан закон. Хората, които учат децата ни да пишат и четат, на дисциплина и ги подготвят за висшите заведения да не бъдат уважавани е срамно и позорно!

Моите деца са родени през 70-те години. Тогава учителите бяха обичани и от децата и от родителите. Със сълзи на очи, чакахме на 24 май, когато децата преминават с лентатата "Отличник" на гърдите.

И днес, след 40 години, моите деца обичат своята учителка Стоилова (тогава се обръщахме към нея с “другарко”), която ги подготви да бъдат добри граждани. Въпреки, че е на 80 години, тя помни всичките си ученици, интересува се от тях. Много от тях станаха лекари, някои инженери - като моята дъщеря, учители... Много от тях й се обаждат и от чужбина.

Поклон пред учителката Стоилова - тя е от хората, които учат децата ни на добро.


Жечка ИЛИЕВА, Варна