nabore.bg

Като пенсионерите няма да намерите

Поезия: Митничар издаде 3 стихосбирки

Д-р Любен Стефанов е автор и на ‘’История на ветеринарната медицина в Русенски регион’’

 

Д-р Любен Стефанов

 

Ветеринарният лекар д-р Любен Стефанов е роден в с.Расово,област Монтана на 15 октомври 1950 г.Любовта му към животните го отвежда в Техникума по ветеринарна медицина в Ловеч,откъдето се дипломира  през 1969 г.Работи  като ветеринарен техник две години,след което се записва  за студент във  ВВМИ ‘’Проф.Георги Павлов ‘’- София.От 1978 г. четири години е участъков ветeринарен лекар в родното село. Впоследствие близо четвърт век, д-р Стефанов работи в ГИВКК /Гранична инспекция за ветеринарен контрол и карантина / – Русе.Тук написва повечето от своите  стихотворения,събрани в три стихосбирки.

    Повече от  10 години, с упорит изследователски труд, успява да събере и издаде през 2003 г. ‘’История на ветеринарната медицина в Русенски регион’’. В този труд Любен Стефанов съсредоточава голяма редакторска  и събирателска дейност.Използва стотици  архивни  документи  и материали ,публикации,сборници,справочници,годишни отчети,ведомости и спомени на  колеги. За основно ядро използва Окръжната ветеринарна служба в Русе.Има много документи ,които са изгубени или унищожени, но изследователският труд отпечатан на  270 страници е факт.

    Любен Стефанов  е автор  на три поетични книги.Първата  стихосбирка    ‘’Прегръдката на времето /1997 /, е с три цикъла- ‘’Местен човек ‘’  , ‘’Безименният бряг’’ и  ‘’Ездачи на  страха‘’ и  завършва с едноименна   поема. Във втората стихосбирка ‘’От другата страна на хълма’’/2002 / са поместени също три цикъла :’’Мигове’’,’’От другата страна на  хълма ‘’,  и  ‘’Преходът’’.Третата  стихосбирка ‘’Звезден вятър’’/2008/,съдържа 15 стихотворения и две поеми:’’Сезонът  на забравата’’ и ‘’Далеч от тялото ‘’.

    Д-р Любен Стефанов  от  2007 г. преминава на работа  в НВМС /Национална ветеринарномедицинска служба/ -София ,станала впоследствие  БАБХ /Българска агенция за безопастност на храните/, откъдето се пенсионира.

 

Д-р Мирослав ЛАЗАРОВ