nabore.bg

Лични драми

Писмо до премиера: Защитете здравните ми права!

                   До министър-председателя г-н Бойко Борисов

                                                бул. „Дондуков“ 1, София

 

Проблемът с моя здравноосигурителен статус е изложен в писмото ми, адресирано до вас, вх. No1206 от 27.11.2017 г. както
се вижда от приложение No 1. Отговор до  момемнта не съм получил.  Това изглежда е практика на вашата чиновническа шайка (Антон Тодоров).
       С писмо изх. No 04-03-15/ 14.11.2017 г., адресирано до г-жа
Соня Божикова, н-к отдел „Приемна“към МС, до М-во на здравеопазването и до мен,  Национална агенция за приходите съобщава между другото,  че „Извън компетентността на НАП е изразяването на становище по поставения въпрос относно издадения от НЗОК документ, свързан със здравноосигурителния
статус на г-н Стоянов“. Обаче: на бланка на НАП, Проверка на здравноосигурителен статус на ЗЗОЛ, е посочено:  Лицето е осигурено ИЗВЪН СИСТЕМАТА ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ! Справката е валидна към 18.06.2018 г. Инициали на
33ОЛ Веселин Стоянов“. Приложение No 2.
НАП издава два документа с абсолютно невярно съдържание:
1. Не е вярно, че е извън нейната компетентност въпросният
     проблем. Напротив, той е само и единствено в рамките на
     нейната компетенстност.
2. Лъжа е твърдението, че аз съм ИЗВЪН СИСТЕМАТА ЗА ЗДРАВНО    
     ОСИГУРЯВАНЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ!
 Ето един пример, че лъжата е държавна политика в България

На 18.06.2018 г. в 13 часа от НАП ми бе издаден документ, според
който аз съм с непрекъснати здравноосигурителни права. В 15 часа, същия ден, в къщи дойде служителка от аптеката на ул.
„Граф Игнатиев“ 54, (до бившия Нотариат), която ми заяви, че по рецептурна книжка съм получил  лекарство със съответното намаление и трябва  да доплатя разликата до цената без намаление, понеже нямам здравноосигурителни права. Предоставих й копие от документа на НАП, но тя не беше сигурна дали то  ще свърши работа.
На 24.10.2018 г. узнах, че на личния лекар, на болниците и на аптеките отново е разпратено съобщение, че не съм здравно осигурен и на жена ми беше отказано в аптеката на „Граф Игнатиев“54, в 14 часа да получи моето лекарство по  посочената причина. Аптекарката показала много любезно на съпругата ми екрана на компютъра с изписания забранителен текст. Направила е опит да й извади копие, но е бил получен отказ! Опитах в две други аптеки, но резултатът бе идентичен.
    Още един от многото примери, че терорът/геноцидът над българския народ е държавна политика.
 Към заявлението, което ще бъде подадено на хартия за входящ номер, ще бъдат приложени всички документи.
Прилагам извадки от документи:
1. НАЦИОНАЛНА  АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
     Статус. Лицето е осигурено ИЗВЪН СИСТЕМАТА ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ! Отпечатана на 18.06.2018 г. Справката е валидна към 2018-06-18. Инициали на ЗЗОЛ Веселин Стоянов“.
2. Бланка на НАП. Лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права. 19.07.2018 г“.
3. Бланка на НАП. Справка за задължителното здравно осигуряване. Веселин Атанасов Стоянов. Лицето е с непрекъснати  здравноосигурителни права. Старото ЕГН/ЛНЧ на лицето е 3206126283. Месеци  без данни за здравно осигуряване за периода от 06/2015 до 05/2018 година.   Дата 20.07.2018 г.
ЗАБЕЛЕЖКА: НАП не е ли разбрала, че аз получавам  пенсия повече от 10 години?
4. НАП. Национален осигурителен институт. Здравноосигурителен статус към дата : 2018-06-18.   Лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права: Информация за ЕЗОК на ЗЗОЛ.
ЕЗОК следва да бъде валидна от <18.06.2018 > до <18.06.2028>.

В заключение:
Има управници, които разстрелват недоволните от тяхното властване граждани по улиците.
Има други управници, които използват по-хуманни методи за саморазправа – обричат народа си на глад, мизерия, лишават го от здравни грижи, съдират му кожата от данъци, такси корупция, терор/геноцид и го изпращат преждевременно в царството небесно. Вас и вашите другари – пребоядисаните членове на Българската комунистическа партия, ви причислявам към тази
категория управници.
С настоящето заявление искам:
Да бъде разследван този скандален случай
Да бъдат установени и наказани виновните длъжностни лица
Да получавам в бъдеще без проблеми полагащите ми се по конституция здравни грижи.
София, 26 октомври 10.2018 г.                        

 

Д-р Веселин СТОЯНОВ,

София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ 12, телефон: 0899 144 154.


Д-р Веселин Стоянов

Д-р Веселин Стоянов