nabore.bg

Архивите са живи

Назад във времето: Петър Младенов разрешил да се слуша “Гласът на Америка”

Това става точно на националния празник 9 септември 1977 година

 

Противостоенето на Изтока и Запада в годините на студената война се съпровождаше и от радиозаглушаване. На 3 февруари 1948 г. в СССР започва широкомащабно заглушаване на предаванията на “Гласът на Америка” (Voice of America, VOA). На 13 април същата мярка е предприета и за предаванията на Би Би Си от Лондон. Решаващ тласък процесът получава след самоубийството на Оксана Костенкина, преподавателка в съветското училище в Ню Йорк, хвърлила се от прозорците на консулството през август 1948 година. Събитието получава широка разгласа и коментар чрез предаванията на VOA. За радиозащита започват

 

да се отделят огромни средства,

 

свидетелство за което е стремителното нарастване на мощностите. През 1949 г. само в Съветския съюз радиоелектронната борба се води с помощта на 350 късовълнови предавателя. През 1950 г. те вече са 600, а петилетка по-късно – около 1000. Към тях се прибавят и още 700, разположени по територията на социалистическите страни, в това число и България.

На 19 януари 1961 г. се приема постановление на ЦК на КПСС “За мерките по усилване на борбата с вражеските радиостанции”. Допълнителна цел на заглушаването стават радио “Свободна Европа” и радио “Свобода”.

Изработват се различни техники за заглушаване, ползвани чак до рухването на Берлинската стена. Така например в България през 50-те години пренастройват вносните западни радиоприемници на фиксираните честоти на Радио София. А в Съветския съюз приемниците се произвеждат без късовълнов обхват,

 

като изключим знаменития ВЕФ,

 

предназначен основно за износ. Но в най-действена форма на цензура се превръщат т.нар. радиоточки, обилно инсталирани по всички публични места. България заглушава VOA от 1949 г. до 1977 г., RFE – от 1952 до 27.12.1988 г. и т.н. И от територията на Съветския съюз се води далечно заглушаване за страните сателити – за Чехословакия и България

 

до януари 1988 година.

 

Когато парадокси на нашия политически живот и конюктурата на деня се припокриват, емисиите на „Гласът на Америка” престават да бъдат заглушавани на 9 септември 1977 г., т.е. на националния празник на НРБ! Това става по нареждане на члена на Политбюро на ЦК на БКП и министър на външните работи Петър Младенов! В спомените си бившият посланик на САЩ в София (1977-1979) Реймънд Гартхоф твърди, че идеологическия компромис е направен срещу обещанието за облекчен внос на определени стоки. Нека добавим, че по това време САЩ са наложили ембарго за внос на ред производства, главно от високотехнологичен характер.        

 

Владимир ГАДЖЕВ

 


Петър Младенов

Петър Младенов