nabore.bg

В джоба

Пенсионерски лидери при Ивайло Калфин: Оставаме с надежда, но борбата продължава

Наскоро се състоя среща на лидери на пенсионерски организации с вицепремиера и министър на социалната политика Ивайло Калфин, на която посочихме какво трябва да се направи в пенсионната система в България.

1. Необходимост от ежегодно преизчисление на пенсиите по осигурителния доход за предходната година.

2. Прибавяне на цялата добавка от 90% от социалната пенсия за работилите в силикозо-опасни или радиационно - опасни условия на труд.

3. Растеж на минималната пенсия до жизнения минимум.

4. Включване на самотноживеещите хора към групата пенсионери, получаващи вдовишка добавка от 26% от сциална пенсия.

5. Добавка от 30% от социалната пенсия за пенсионери навършили 75 годишна възраст.

6. Добавка отговорно родителство за пенсионери, възпитали и изучили своите деца и станали специалисти с висше образование.

7. Признание на годините за обучение в средните специални училища (механотехникуми, електротехникуми, химически техникуми, строителни, икономически и др.), полувисшите училища и висшите институти за трудов стаж за пенсиониране и съобразно с възможностите на бюджета без да се плащат за него осигурителни вноски в НОИ. Идеите бяха оценени като добри и осъществими, съобразно възможностите на бюджета. Министър Калфин и съветникът му Никола Николов направиха анализ на действащата система към момента и посочиха възможност за увеличение на тежестта на осигурителния стаж за всички пенсионери. Срещата премина в дух на взаимно уважение. Оставаме с надежда...

Но борбата продължава.

 

Инж. Костадин НЕДЕВ, председател на Българската асоциациия на пенсионерите (обединени)

 


Срещата на министър Калфин с пенсионерските лидери

Срещата на министър Калфин с пенсионерските лидери