nabore.bg

Като пенсионерите няма да намерите

Пенсионерите зоват: Нашето оцеляване е в нашите ръце!

Няма да намерите, като пенсионерите, дружни по места!...

 

Половината от избирателите, в Република България, са пенсионерите! Постоянно общуващи, постоянно гласуващи, постоянно солидарни и загрижени за всички съсловия и всички възрасти! Редица пенсионерски политически партии и граждански съюзи говорят за невероятния стремеж към радикална промяна. Промяна към оцеляване на пенсионерското съсловие. Оцеляване на нашите деца и внуци. Оцеляване на Република България! Нека местните избори през 2015 г. внедрят съветници пенсионери във всяка община, с наблюдатели и застъпници във всеки многомандатен избирателен район! Вторият етап са президентските избори през 2016 г. Третият етап са парламентарните избори до 2018 г.

Радикалната промяна се състои от шест тезиса:

1. Във всяка община да внедрим съветници пенсионери като призовем за масово участие в местните избори тази година и като доброволни наблюдатели – застъпници, във всяка избирателна комисия;

2. Издирване и оповестяване на недвижимото имущество построено от пенсионният фонд в периода 1938-1952 г. и дарено през 1952 г., на профсъюзите и здравеопазването срещу гледане и грижи, с цел непрекъснат одит;

3. Изграждане на тристранни комиси по общини, подобно на тристранките, с участието на пенсионерите от властта /съветниците/, нововъзникналия профсъюз на трудещите се пенсионери и от местните органи на НОИ;

4. Изграждане на клубни съвети за признаването ни за акционери, на база нашите солидарни трудови акции – осигуровки, като “бели пари, за черни дни!”;

5. Признаване и възстановяване на всички “пропуснати ползи и ощетявания” като заем за оцеляването на Република България, срещу които да ни се изплащат месечни дивиденти от БВП;

6. Настояване пред органите на Европейския съюз за финансови програми за стабилизиране на държавата, която се издължава на всички, без нас – пенсионерите! 

С тези шест тезиса започваме набиране на хиляди членове, за регистриране на политическа партия за радикални действия “Българска пролет”!

На избори като на избори! Всичко за победата! За власт на съветите (общински, клубни и всякакви!!!).

 

За софийския “Хайд парк” – от Националната инициатива "Социална солидарност"

Сашо РАДЕВ

Венелин НОВАКОВ

 

София, 18 юни 2015 година

 


Сашо Радев

Сашо Радев

Венелин Новаков

Венелин Новаков