nabore.bg

В джоба

Пенсионерите вече плащат левче при лекаря

От 7 януари пенсионерите вече плащат 1 лев за посещението си при общопрактикуващия лекар, при лекар специалист и при зъболекар. За промяната на таксата припомниха от Здравната каса. Срещу такса от 1 лев ще ходят при лекар всички, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Разликата до пълния размер на потребителската такса от 2.90 лв. ще се заплаща на изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ от бюджета на Министерството на здравеопазването чрез НЗОК по ред, определен в Закона за бюджета на НЗОК за съответната година, и ще се отчита като трансфер. Промените са регламентирани с постановление на Министерския съвет от 27 декември м.г.