nabore.bg

България

Мишена: Пенсионерите ставаме все повече - да превземем държавата!

Какво ли не опити правят с нас, пенсионерите, и все не могат да се справят! Говорим за геноцид, за холокост и изтребване на старите хора, а с всяка година ставаме все повече - за ужас на политиците. Погледнато от тяхната камбанария, ние не сме просто безполезни, ние сме неизтребими. А как биха искали да ни видят сметката! Ако зависеше само от тях, бързо биха ни пратили в по-добрия свят, и то вкупом. Но не им стиска, а и не могат. Защото ние сме гении на оцеляването. Доказателствата?

Ръстът на пенсиите, отпуснати до 2000 г., изостава със 121% от този на пенсиите, отпуснати до 2008 г. Значи колкото по-стар, толкова по-беден, с една дума - пътник. За 25 години промениха 78 пъти Кодекса за социално осигуряване, имитирайки загриженост за нас. Дрънкат за 65 години излизане в заслужен отдих в необозримо бъдеще, а сега у нас това се случва реално на 56 - заради премногото полицаи, военни и прочие люде, решили да се оттеглят в запаса, плюс псевдоинвалидите. И въпреки това вече сме цели 2.2 милиона. Ще станем първата държава на пенсионерите в света. Иска се само търпение. И без това българите си го имат в изобилие.       

 

        Христо КУФОВ

Вестник „Златна възраст”


Христо Куфов

Христо Куфов