nabore.bg

Архивите са живи

Сензация: Първата съветска атомна бомба – с наш уран

  • Шефът на НКВД Лаврентий Берия лично надзирава експлоатацията на находището под връх Готен

 

  • От българска страна в дружеството за добив на уран участват Антон Югов, Тано Цолов и Стоян Караджов

 

Според историци и атомни физици до 1945 година в дяволската надпревара по създаването на атомна бомба има двама основни противници - от една страна САЩ и Англия и от друга - германския Райх. Съветският съюз тогава определено изостава. Едва в края на 1943 година, след като НКВД събира цяла папка с разузнавателни донесения, със специално разпореждане е създадена Лаборатория № 2 към Академията на науките на СССР под ръководството на академик Курчатов. Работата прераства в напрегната надпревара с времето след атомните бомбардировки над Хирошима и Нагазаки. Изследванията обаче спират от един непредвиден парадокс – на огромната територия на СССР, обхващаща една шеста от земната площ, чак до 1954 г. не е открито нито едно подходящо за разработка ураново находище. В Москва са добре осведомени, че германците използват за своите лабораторни разработки уранова руда от залежите в Яхимов-Чехия.

 

Третият райх предвиждал

 

да усвои в близко бъдеще и едно от първите и най-богати уранови находища в Европа, открито още през 1928 година под старопланинския връх Готен в България.

От спомените на Чърчил знаем за проведените между него и Сталин секретни, аморални пазарлъци за процентите влияние върху страните от Централна и Източна Европа. Кой знае дали прословутия молив на Бащата на народите не е написал цифрата 90 процента съветско влияние срещу името на България именно защото диктаторът е знаел за изключително богатото находище под българския връх Готен?! Версията е напълно допустима, защото почти веднага след 9 септември 1944 г. районът около старопланинския връх изведнъж е обявен за строго секретна зона и започва да се охранява от съветски специални части. Стреля се без предупреждение и достъпът на българи е абсолютно забранен! На 28 октомври 1944 година на място започва работа специална геоложка експедиция, в която всички членове са във военна униформа, а неин шеф е генерал майор Кравченко. Толкова припряно се работи, че пътят към върха за по-бързо се проправя с противотанкови мини.

На 6 януари 1945 година към Москва

 

полита радостна радиограма –

 

в района на открити залежи на поне 60 тона уран в доста обогатена руда. Времето не чака и на 27 януари Държавният комитет по отбраната на СССР издава съвършено секретно, от особена важност Постановление № 7408, което е адресирано само до външния министър Вячеслав Молотов и отговорникът по изпълнението на атомната програма Лаврентий Берия: То съдържа само две точки:

“1. Да се организира в България търсенето и добиване на уранови руди в урановото находище Готен и принадлежащия му район, а така също да се пристъпи към геологическо изследване на други известни или възможни находища на уранови руди и минерали.

2. Да се препоръча на Народния комисариат на външните работи на СССР да се проведат разговори с правителството на България за създаване

 

на смесено Българо-съветско акционерно дружество

 

 с преобладаващ съветски капитал за провеждане на търсенето и добиването на уранови руди от урановото находище Готен и неговия район…”

Създадено е проформа съветско-българско дружество за добив на уран. В неговия управителен съвет се виждат имената на високопоставените лидери в БКП и държавния апарат Антон Югов, Тано Цолов, Стоян Караджов. Но истинското ръководство чак до 1950 година се осъществява само и единствено от съветските наместници. След като на 17 октомври 1945 под егидата на т.н. - Южна експедиция започват разкопките на българската уранова руда, достъпът на българи в района на Готен

 

е абсолютно забранен.

 

А доверието към българските партньори е толкова малко, че в построената през 1947 година край село Бухово първа инсталация за обогатяване на урановата руда персоналът е изцяло съветски! Първоначално изкопните работи се извършват от съветски войници, а след няколко месеца е решено, че е по-добре като работна сила да бъдат използвани и българи, но разбира се - “врагове на народа”. Много скоро в особено опасните участъци на рудниците под връх Готен започват да изпращат осъдени на смърт! Рудата се копае почти от повърхността с най-елементарни средства. Събират я в брезентови чували, товарят я на камиони, които придружени от силна охрана отиват до гара Яна, където секретният товар се прехвърля на влакови композиции. От пристанище Варна

 

корабите поемат в неизвестна посока.

 

Първата съветска атомна бомба е взривена на 29 август 1949 година и най-вероятно тя е била заредена с български уран. През втората половина на 1945 година руснаците започват да разработват и другото богато ураново находище в Европа, това в Яхимов, Чехия. Но е съвсем сигурно, че първите експерименти, без които просто не можеше да има съветска атомна бомба, са извършени именно с уран от Готен!

След като отдавна е обран каймака от българското находище и то вече не е ефективно за експлоатация, през 1956 година братушките ни позволяват поне по документи смесеното дружество да се регистрира само като българско.

 

Наборе.бг


Първата съветска атомна бомба РДС-1

Първата съветска атомна бомба РДС-1

“Бащата” на бомбата акад. Курчатов

“Бащата” на бомбата акад. Курчатов

Шефът на НКВД Лаврентий Берия отговарял за съветския ядрен проект

Шефът на НКВД Лаврентий Берия отговарял за съветския ядрен проект

Връх Готен, където е разработвано находището с уран. Снимка www.demetrii.naos-group.info

Връх Готен, където е разработвано находището с уран. Снимка www.demetrii.naos-group.info

Антон Югов

Антон Югов

Стоян Караджов, дългогодишен шеф на Централната контролно-ревизионна комисия на БКП

Стоян Караджов, дългогодишен шеф на Централната контролно-ревизионна комисия на БКП