nabore.bg

Литературен мегдан

Отхвърлен

Вик сподавен, в залък давен, става ти денят кошмар.

Поглед впиваш, кръв измиваш днес в живота си - шамар.

Призрак злобен, камък гробен, носят ти и друга смрад.

Блага дума - там на друма, ти не чуваш в своя ад.

И във скърби ден загърби,и намрази своя Бог.

И се впрягаш да избягаш, на къде? От трън - на глог...   

 

Николa АПСТОЛОВ, София