nabore.bg

Тежката дума

От упор: Александър Паунов не бива да се брои за комунист

Преди няколко дни името на Александър Паунов беше споменато няколко пъти. Първо, БНТ показа част от разменените електронни писма между олигарха Васил Божков и Ал. Паунов, представяйки последния като председател на днешната БКП. След това, на 18 т.м., в предаването ”Денят започва с Георги Любенов” по БНТ, депутатът от ГЕРБ Спас Гърненски заяви, че комунистът Ал. Паунов карал западна кола, по-голяма от партизанската землянка на баща му. Всичко това цели да дискредитира комунистическото движение в България. Едновременно

 

то показва и политическото невежество

 

на редица журналисти и депутати.

   Ал. Паунов не е председател на днешната БКП, а на КПБ. Тя, както и другите днешни партии с комунистическо име: БКП, ПБК, СКБ, БРП /к/ и пр., подобно на старата БКП, която съществуваше до началото на 1990 г., не са действителни комунистически партии, а бюрократично-буржоазни лъжекомунистически партии. Всички те се борят не за унищожаване на капиталистическия обществен строй, основан на икономически несвободен наемен труд и на принадена стойност и за замяната му с безкласов социалистически строй, основан на икономически свободен труд без принадена стойност, за каквото се борят действителните комунистически партии, а единствено за замяна на частно-собственическата форма на капитализма с държавно-бюрократична форма. Така, че Ал. Паунов не е комунист, а бюрократично-буржоазен политически деец, прикрит като комунист. Поради това той и неговата КПБ са коалиционни партньори на днешната олигархична БСП. Той като представител на олигархията има възможност да кара, посочената от Спас Гърненски западна кола.

  Партизанското движение в България, в което е участвал бащата на Ал. Паунов, беше антифашистко, а не комунистическо, каквото беше и в другите страни. То се бореше за да унищожи откритата терористична форма на диктатура на финансовия капитал, наречена „фашизъм”, както я определи Георги Димитров, а не да унищожи диктатурата на финансовия капитал въобще, за което се бори действителното комунистическо движение.

 

Затова и неговият лозунг беше: „Смърт на фашизма!”,

 

а не смърт на финансовия капитал. След победата над фашизма, т.е. над откритата терористична форма на диктатура на финансовия капитал, последната беше заменена със сталинистка бюрократична форма на  диктатура на финансовия капитал, прикрита като „диктатура на пролетариата” с цел заблуда на неосведомените народни маси.

   Партията, която ръководеше унищожаването на фашистката форма на диктатура на финансовия капитал и замяната й със сталинистка форма на диктатура, наречена БКП, със същата цел – заблуда на неосведомените народни маси, изразяваше интересите на сталинистката бюрократична олигархия. Същата след 1989 г. пое курс за смяна на сталинистката бюрократична форма на диктатура на финансовия капитал с демократично-либерална форма. Поради неговата обвързаност и подчиненост от западно- империалистическия финансов капитал, последната форма може да се нарече и нео-колониална форма на диктатура на финансовия капитал. Един от представителите на този финансов капитал у нас е Ал. Паунов. Така, че той никога не е бил и днес не е действителен комунист, а е бюрократично-буржоазен лъже-комунист.

 

Петър ЙОРДАНОВ

Българско марксистко движение