nabore.bg

Архивите са живи

Фотоспомен: От старите ленти на вестник „Народна младеж” (втора част)

Днес показваме още няколко стари снимки от всекидневието на комсомолския орган „Народна младеж”. В добрите си времена той имаше тираж от 320 000 броя – при това става дума за лимитиран тираж, т.е. изкуствено ограничаван.

Във всекидневниците открай време новият брой се ражда в дежурната зала (стая).  На снимка 1 се вижда нещо като кратка планьорка (съвещание) на дежурния екип в дежурната зала на вестника. Виждат се тогавашните журналисти от всекидневника – Яна, Елка, Румян, Паруш и разбира се главният редактор Георги Тулийски (в средата). На срещуположната страна на бюрото (няма го в кадър) сигурно е дежурният секретар (според днешната терминология дизайнерът) на вестника, който е направил макетите за страниците на броя.

Снимка 2. На същото място (дежурната зала) се е събрало ръководството на вестника – шефът с неговите заместници. Снимката е с печата на шефа на фотоотдела Кольо Панамски, тоест е негово дело.

Снимка 3 показва пак събитие от редакционния живот. Може би става дума за юбилеен или празничен брой. В дежурната се е събрал екипът от журналисти, заедно с двама печатарски работници. Виждат се хора от всички отдели на редакцията, тук е и главният редактор Тулийски (седнал), включително секретарката му, стенографката на вестника и шефът на документацията. Снимката е датирана на гърба си – 1979 г., декември.

На снимка 4 е ръководството на „Нродна младеж” в пълен състав – отляво надясно – Костадин Филипов (заместник главен редактор), Георги Тулийски (главен редактор), Недялка Кирякова (заместник главен редактор), Борислав Ценов (отговорен секретар) и Йордан Ганев (заместник главен редактор). Поводът е празничен – по всяка вероятност отговорният секретар има рожден ден, защото е с букет. На масата – популярната по това време водка „Столичная” и шоколадови бонбони.

 

Наборе.бг 


Снимка 1

Снимка 1

Снимка 2

Снимка 2

Снимка 3

Снимка 3

Снимка 4

Снимка 4