nabore.bg

Литературен мегдан

Ода за народа

След червени бюрократи                     А страната ни белязана                     

със теории сакати                                   с райска хубост беизказана,
те ти нови тарикати                                колко пъти бе прегазена,

Образовани особи                                  Братя, ще ви кажа правата -
интелектуални сноби                             ще си патим и то здравата.
имат като свое хоби                               Без единство на държавата
да доказват, чв сме роби.                     Ще ни окасапят кравата!

А народа негодува,                                 Гледайте на юг исляма
а народа вече псува                                че ни готви  яка яма.
и не иска да слугува,                               Сигурност от Запад няма.
и не иска да гладува.                              Изток е в беда голяма!

Но отнеха му земята,                              Стига вече теманета,
словото и свободата.                              стига очи с пердета,
Опустяха му селцата,                              стига лидери – лекета,
а къде му са децата?                               Стига чужди мекерета!

Българинът все ще брани                        В дни съдбовни и нелеки
цигани и мюсюлмани…                            нека всеки къмто всеки
Братя, вижте наште рани,                        да прокараме пътеки
наште гащи са съдрани!                           за да устоим навеки!
                                                                                            

                                                                         Боян ЛАЛОВ* 1990 г.

 

•     Авторът акад. проф. д.п.н. Боян Лалов е публикувал в книгите „Тангра – смехът на Бога“, в съавторство с Ленко Лалов, а също „Букви картинки“ и „Лесен английски“ за деца. Работи от 40 години като преподавател по методика на обучението в Технически университет – София.


Проф. Боян Лалов

Проф. Боян Лалов