nabore.bg

Лични драми

Обадете се: Търся колежките си акушерки от набор 1945

Скоро предстои да бъде организирана юбилейна среща на акушерките от набор 1945 г. По този повод търся координатите на акушерката Павлина Христова Георгиева (по баща), родена в с. Беглеж, Плевенско през 12 юли 1945 г., на акушерката Радка Стефанова Костова, родена 17 юли 1945 г. във Вълчи дол, Варненско и на акушерката Савка Иванова Тодорова, родена в с. Ведрина, Добричко. Да се съберем и да си пожелаем честита 70-годишнина.

С най-добри пожелания, приятелки! Обадете се на телефон - 0876687879.

 

Нели ДОБРЕВА