nabore.bg

В джоба

Няма да лишават пенсионери от енергийна помощ, заради осъвременяването на пенсиите

Министерството на труда и социалната политика предлага промени в Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, с които  да се преизчисли коефициентът за отпускане на помощта. Целта е ще защитят интересите на най-бедните пенсионери.

С промените ще се отчетат новият размер на социалната пенсия за старост и решението на НОИ за осъвременяване на пенсиите от 1 юли тази година (швейцарското правило).

Границата за достъп до енергийна помощ става по-висока и варира между 108,60 лв. и 202,20 лв. като най-висока е за най-рисковите групи – възрастните хора над 75 години, които живеят сами; лицата с трайно намалена работоспособност и самотните родители с деца до 18-годишна възраст. Условие за получаване на този вид помощ е средномесечният доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молба-декларацията да бъде в границата на диференцирания минимален доход.

През миналия отоплителен сезон близо 256 хиляди лица и семейства са получили енергийна помощ. Тя бе в размер на 72,20 лв. и се изплати за месеците ноември-март.

 

Наборе.бг