nabore.bg

В джоба

Новина от НОИ: Ще получаваме пенсията в пощата по електронен картон

Съгласно подписано споразумение между Националния осигурителен институт и „Български пощи” ЕАД, от началото на октомври 2014 г. пенсиите и пенсионните записи, които се получават чрез пощенските станции, ще се изплащат по електронен изплащателен пенсионен картон.

Хартиеният носител на досегашния картон се заменя със служебен бон, който се издава в момента на изплащане на сумите и служи като оправдателен документ за извършеното плащане. Служебният бон се подписва от получателя на сумата.

От 7 октомври 2014 г. пенсиите ще се изплащат чрез електронен изплащателен картон във всички пощенски станции от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас. За населените места от останалите области изплащането на пенсии за октомври остава по досегашния ред чрез хартиен носител.

С новия начин на изплащане на пенсиите ще се подобри обслужването на пенсионерите. С едно посещение в пощенската станция всяко лице ще може да получи едновременно месечната си пенсия, неполучените от предходните пет месеца пенсии, както и пенсионен запис, ако има такъв. Всички тези плащания се посочват на отделни редове в служебния бон. Предвижда се и възможност за получаване на пенсията от всяка пощенска станция в страната. Това е облекчение, което спестява време и транспортни разходи за възрастните хора.

Националният осигурителен институт е разработил необходимото програмно осигуряване за безхартиен обмен на информация между двете институции и е променил технологичната схема на работа. НОИ предоставя информация за всички пенсионери, получаващи пенсията си през системата на „Български пощи” ЕАД съгласно предвидения в споразумението обмен на данни и технология на работа. Промените са част от поетапното внедряване на „електронния пенсионен картон” в системата на „Български пощи” ЕАД и поредна стъпка към окончателното му въвеждане.

 

Наборе.бг