nabore.bg

България

Нова книга: История на първия кръстоносен поход

Книгата „История на първия кръстоносен поход” се опитва да пресъздаде обективно и достоверно събитията, свързани с това голямо историческо събитие от причините за обявяването му до освобождаването на Иерусалим и основаването на латинското кралство. За целта са използвани голям брой древни хроники, представяйки гледните точки на франки, нормани, византийци, арменци, евреи и мюсюлмани.

Събитията са подробно описани от автора Владимир Владов, за да може читателят да получи по-ясна представа за епохата, нравите и ценностната система на обществото. Особено внимание е отделено на действията на личности и групи хора в екстремни ситуации, сблъсъците между идеализъм и прагматизъм, вяра, морал и първични инстинкти. Текстът е илюстриран с голям брой цветни миниатюри от XII до XV век и множество карти. Произведението ще бъде в два тома. Първият включва подробно описание на борбите за трона на Селджукската империя след смъртта на султан Малик Шах, както и на събитията във Византия, и на действията на папата през същия период.

Подробно са представени премеждията на първите кръстоносци, предвождани от Пиер Отшелника, Готшалк и Емих фон Флонхайм, сблъсъците с унгарци, българи и византийци, и погромите над евреите в Рейнската област. Детайлно са описани и походите на отделните барони към Константинопол, конфликтите и преговорите с Алексий Комнин, обсадата на Никея, битката при Дорилея, завладяването на Киликия и маршът на кръстоносците към Антиохия. Вторият том, Антиохия, Иерусалим, Аскалон, също е готов и би трябвало да бъде публикуван през есента на 2016 г. В него са описани събитията от пристигането нас кръстоносците пред Антиохия до провъзгласяването на Бодуен дьо Булон за първия латински крал на Иерусалим.

 

От вестник „България без граници”