nabore.bg

В джоба

Почти милостиня: НОИ вдига пенсиите от 1 юли с 2,7 на сто

  • Документ за това няма да бъде издаван поотделно на всеки, който си го поиска – ще го получи от социалните служби по местоживеене
  • Социалната пенсия за старост вече става 113 лева

 

На свое заседание, проведено на 27 май 2014 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) взе решение от 1 юли 2014 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2013 г., да бъдат осъвременени с 2,7 на сто, съобщиха от социалното ведомство.

Решението е според разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на НОИ. Както се знае вче, актуализацията се извършва с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

За 2013 г. отчетеният от Националния статистически институт средногодишен индекс на потребителските цени е 0,4 на сто, а нарастването на осигурителния доход е с 5,0 на сто.

В съответствие с Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за новите размери на пенсиите разпореждания за осъвременяване няма да бъдат изготвяни поотделно за лицата. Пенсионерите, които желаят да получат заверено копие от разпореждането си, могат да го поискат лично или чрез упълномощено лице на място в съответното ТП на НОИ или в негов филиал след 1 юли 2014 г. Сроковете за обжалване на този административен акт ще се определят в зависимост от датата на връчването му.

На днешното заседание Надзорният съвет на НОИ утвърди проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, който от 1 юли 2014 г. се увеличава от 110 лв. на 113 лв.

 

Наборе.бг