nabore.bg

В джоба

НОИ съобщи: За 648 лв. средно сме се осигурявали през 2013-та

Националният осигурителен институт обяви че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2013 г. е 694,83 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. е 648,73 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2014 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, напомнят експерти от института.

 

Наборе.бг