nabore.bg

България

Недка Неделчева е душата на село Садина

С Недка Неделчева се запознах в с. Садина, Търговишко. Ние от селата Българка и Срацимир се срещаме често с тях. Недка е била председателка на клуб "Капанка" цели 25 години. Тя е родена в Садина и дълги години е работила като счетоводителка в ТКЗС-то, а по късно и в АПК. Познава добре хората и дейността на пенсионерските клубове - от 1981 до 2006 г. е била председателка на един от тях. Никога няма да забрави важната си дейност и многото пътувания в страната и чужбина.

Садина се намира на 18 км от Попово, по пътя за Русе. През селото тече река Малки Лом и го разделя на две махали - Коеджик и Кору. Невъзможно е да си представим живота на хората, без тяхната привързаност към родното село, към земята, която ги е откърмила. Но всички живеят и с проблемите на клуба. Недка не веднъж е търсила спонсори и сама е подпомагала клуба да съществува. В него има 150 човека. Певческата му група с ръководител Василка Петрова е участвала на фестивала "Листопад на спомените" през 1998 г., където взема първо място за капански костюм. Танцовият състав е участвал в различни фестивали, един от които международният "Златен паун" в град Клуш, Румъния, където печели първа награда. Благодарение на Недка са ходили на много екскурзии из България. Били са и в тв предаването "Насред село тъпан бие". Подпомагали са дома за сираци и за стари хора. Правили са много изложби. Недка с радост си спомня годините прекарани в клуба. Днес е дала преднина на младите, но те винаги се съветват с нея. Направила е летописна книга на клуба и е написала "Марш за Садина", който групата изпълнява. Той завършва така:

                    Не ще те с нищо замениме

                    наш скъп и свиден бащин кът.

                    В тебе ние се родихме.

                    За тебе всичко ще дадем.

 

                                                                               

Йорданка ЖЕКОВА, Силистра


Красивото село Садина

Красивото село Садина