nabore.bg

Тежката дума

Не е лошо да има великденски добавки, но те са само кръпка към пенсиите

Те са повърхностни мерки на фона на генериращата бедност и неравенство в обществото

 

Добавките към пенсиите затова са добавки, защото нe са част от системна, ясно регламентирана и дългосрочна политика. И не може да се твърди, че добавките могат да бъдат нещо сигурно и гарантирано, при положение че още на сегашния великденски тур се обсъжда разпалено колко да бъдат и кой да ги получи. И при положение че всички знаем как при добавките към пенсиите на практика винаги е било така и че добавки може и да няма, ако се появи правителство с други приоритети.

За да не бъда разбран неправилно, аз не съм против това пенсионерите с ниски пенсии да получат добавки,

 

но това не е системна политика,

 

която по някакъв начин допринася за бъдещата адекватност и стабилност на пенсиите. Затова ще повторя няколко ключови неща, които рано или късно ще трябва да бъдат направени.

Ще трябва да се вдигнат осигуровките, защото при сегашните осигурителни вноски няма как пенсионерите да получават що-годе нормални пенсии и едновременно през следващите 50 години да се формира някакъв капиталонатрупващ компонент в пенсионната система.

Ще трябва едновременно с това да се вдига и възрастта за пенсиониране. Това са неприятни истини, които на никого не му се ще да чува. Икономически чудеса няма да има

 

и нещата няма да се оправят от само себе си.

 

Очевидно премиерът Орешарски е убеден, че стимулирането на икономиката чрез ниска осигурителна тежест е много по-важно от укрепването на пенсионната система. И че тези стимули дават сериозен резултат, който си струва цената. Аз не съм убеден и много по-важно – много значими икономисти, чиито идеи са подхранвали концепцията за социална Европа, също не са.

Съгласен съм, че тази тема е дискусионна както в политическите кръгове, така и в академичната икономика и нека бъде така. В крайна сметка дискусиите са полезни. Не съм съгласен обаче да бъдат опаковани като дълбоко социални повърхностни мерки на фона на поддържането на една генерираща бедност и неравенство в обществената инфраструктура.

 

Боян ЗАХАРИЕВ

www.24chasa.bg