nabore.bg

Тежката дума

Назаем от Дойче Веле: Краят на българското село

Според ООН през 2020 г. населението на страната ще бъде 4,2 милиона

 

Докога българското село ще продължи да се топи и какво е неговото бъдеще? Селското население на България се топи седем пъти по-бързо в сравнение с градското, а демографските прогнози сочат, че в рамките на следващите 35 години 27-процентният му дял в населението на страната ще спадне двойно. Стига, разбира са, селата да оцелеят дотогава. Защото бъдещето на селските райони, които столетия наред

 

са били стожер на нацията,

 

е пределно несигурно. А членството на България в Европейския съюз и участието в Програмата за развитие на селските райони така и не променят негативните тенденции и мрачните прогнози за бъдещето на българските села.

Тенденцията към ускорен спад в броя на селското население продължава, а 2014 година е първата, в която размерът му е вече под два милиона души срещу 5,3 милиона през 1946 г. Раждаемостта в селата е осезаемо по-ниска от градската, смъртността е двойно по-висока. Всяко седмо село вече или няма население, или то е до 10 души. Сравнително стабилни в демографско отношение остават единствено селата

 

край най-големите градове,

 

по Черноморието и в населените с помаци райони на Югозападна България. В Родопите и в Лудогорието обаче селата пустеят - близо половината от жителите им отдавна са прокудени покрай "Голямата екскурзия" в Турция, а млади хора оттам не се завръщат.

Усвояването на средствата, отделени от Европейската комисия за подобряването на живота в българските села, е нищожно. Освен пари за съфинансиране, селските общини в страната нямат нужния за европейските проекти

 

административен капацитет.

 

Закриването на много училища и липсата на лекарски практики в обширни селски райони е сигурна предпоставка за изселването и на останалите по селата младежи. Близо 80 на сто от територията на страната се обезлюдяват ускорено от десетилетия, което носи и поредния черен демографски рекорд в света - обширни селски райони в Северозападна България, Предбалкана, Кюстендилско, Пернишко и Странджа попадат в категорията на рядко заселените региони на Европа, каквато е, например, полярната тундра в Швеция и Финландия.

Информационната мрежа на ООН за населението прогнозира, че след 35 години в българските села ще останат едва около 800 000 души, предимно хора в пенсионна възраст, които ще съставляват само 14 на сто от населението

 

на смаляваща се България.

 

Темповете на обезлюдяване тепърва ще нарастват, а след 2020 година ще достигнат три процента годишно. Повечето от най-малките села с до 200 жители ще изчезнат. Дългосрочната прогноза на ООН определя 2120-та като годината на максималния спад на населението на България до 4,2 милиона души. Но не дава отговор на въпроса дали дотогава в страната ще има още живи села. При сегашните темпове на обезлюдяване обаче отговорът е категорично "не".

 

(С малки съкращения)