nabore.bg

Архивите са живи

Имало едно време: Наш генерал напердашил император Хирохито

Гурко Мархолев ударил няколко шамара на японеца, заради скандалното му поведение като кадет в Париж

 

Карловчани често с гордост разказват една случка, станала с техния съгражданин от миналото генерал Гурко Мархолев.

Като младеж бъдещият пълководец учил във Военната академия Сен Сир в Париж. През 1908 г. по време на лекциите, един от кадетите се държал предизвикателсно с преподавателя си. Скандалът се повторил още 2-3 пъти, непослушният кадет продължил с просташкото си поведение. Накрая младият Гурко Мархолев не издържал –

 

сграбчил състудента си за яката

 

и го напердашил пред целия клас.

Докато го налагал карловчанинът крещял на френски: „Ах, ти, жълта маймуно! Ако още веднъж постъпиш по този начин, не само ще ти извия врата, но ще ти бия такъв шут, че ще тупнеш направо в Япония. Когато станеш император, тогава прави в твоята страна каквото искаш. Тук преподавателят е най-важен, а ние, студентите, сме равни помежду си!”

Така без да му мигне окото бъдещият български генерал Мархолев ударил няколко шамара на бъдещия японски император, тогава само престолонаследник Хирохито. Защото споменатата “жълта маймуна” бил самият той, с когото карловчанинът учил в един курс. След инцидента

 

принц Хирохито не си позволявал

 

подобно предизвикателно поведение с преподавателите. В академията по това време били и други младежи, които след години станали знаменитости в политиката. Колега на Гурко Мархолев бил и бъдещият президент на Френската република генерал Шарл де Гол.

След по-малко от десетилетие след скандала генерал Гурко Мархолев участвал в превземането на Одринската крепост през Балканската война. Там той се проявил много при пленяването на предводителя на противника - Шукри паша.

 

Валери БОЯНОВ

 


Японският император Хирохито в младежките си години.

Японският император Хирохито в младежките си години.

Гурко Мархолев като млад офицер

Гурко Мархолев като млад офицер

Удостоверение (патент) за офицерска служба на Мархолев, подписано от главнокамандващия цар Фердинанд

Удостоверение (патент) за офицерска служба на Мархолев, подписано от главнокамандващия цар Фердинанд

Генерал Георги Мархолев се отличил много в Балканската война

Генерал Георги Мархолев се отличил много в Балканската война