nabore.bg

Лични драми

Ще ви разкажа: Моята полска приятелка Кристина

Дългогодишно приятелство ме свързва с Кристина Шушко от Варшава.Това наше приятелство води началото си от 1963 година -  годините на нашата младост. По това време получавах полското списание „Малая мозайка“ откъдето се запознахме.

   Започнахме редовно да си пишем за всичко интересно на около ни и за нас. В писмата споделяхме радости и болки. С радост очаквах всяко писмо от Кристина. През 1973 година, тя заедно с нейна приятелка посетиха България. Разведох ги в Пловдив и неговите забележителности, Бачковския манастир, Пазарджик, Велинград и курортния комплекс ,,Албена“ на Черноморието.

  През 1975 година гостувах на моята приятелка. Тя живее на Старе место - в сърцето на Варшава. Посетихме паметниците на загиналите воини през Втората световна война, Двореца на културата, църкви и други места. В Националния парк при паметника на Шопен, имах възможността да присъствам на музикален фестивал по произведения на композитора.

     От години сме вече в пенсия, но нашите писма продължават да са все така интересни и очаквани. Моята приятелка е пример за благородство, доброта и човечност. Господ да я благослови.

Това е приятелство от продължило през младостта ни, активната дейност като преподаватели и вече пенсионери.

         Благодарни съм на съдбата, че ме надари с това приятелство.

         Мисля, че истинското приятелство е най-ценно в живота.

                                                             

 Николина СЕРДАРОВА, с. Церово, Пазарджишко