nabore.bg

В джоба

Кратки въпроси-полезни отговори: Може ли да си получавам пенсията от всяка поща?

Пенсията ми се изплаща в пощенската станция в нашия град, но понякога пътувам до близките села. Може ли там да си получавам пенсията?

 

Кръстьо СИМЕОНОВ, Кнежа

 

Има възможност за получаване на пенсията от всяка пощенска станция. Пенсионер, упълномощено лице с нотариална заверка на подписа и законен представител - родител, настойник, попечител или лица, посочени в чл. 26 от Закона за закрила на детето, могат да получат пенсията и добавките към нея от всяка пощенска станция в страната, след предварително заявяване в избраната пощенска станция. За целта всяка пощенска станция води дневник за отразяване на заявките. В случай, че не е възможно изплащане на пенсията в същия работен ден, касиерът информира лицето за възможната дата на изплащане съобразно графика на пощенската станция.

 

Наборе.бг