nabore.bg

В джоба

Младите пенсионери с най-високи пенсии

С най-малко пари за старост остават най-възрастните - тези над 95 години получават средно по 318,69 лв. месечно

 

Младите пенсионери у нас получават най-високи пенсии, показва анализ на данните на Държавното обществено осигуряване, направен от експертите на Националния осигурителен институт, съобщава в. "Труд".

Пенсионерите на възраст между 40 и 44 години взимат средно на месец по 1104 лева, а тези между 45 и 49 години - 888,61 лева. В тези възрастови групи попадат 1 110 пенсионери. Това са предимно хора, работили в условията на първа и/или втора категория труд, придобили право на пенсия на по-ниска възраст. Тук са включени и пенсионери, които са военнослужещи, полицаи и други ползващи специален режим на ранно пенсиониране, обясняват експертите. Техните възнаграждения за старост са три пъти по-високи от средната пенсия за страната, която за миналата година е 375,23 лв. За мъжете тя е 460,75 лв., а за жените - 314,97 лв., като в сумата не са включени различните добавки, които се изплащат към пенсиите, уточняват от НОИ.

По размер на пенсията следват пенсионерите на възраст между 50 и 54 години, които взимат средно по 851,22 лв., тези до 40 години - с 832,07 лв. и между 55 и 59 години - със 774,27 лв. на месец. Хората, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст, в тези три възрастови групи са 45 753 души или 3% от всички.

По информация на в. "Труд" най-многобройната група, а именно хората на възраст между 70 и 74 години, които са близо една четвърт от всички пенсионери, обаче взимат средно едва 414,36 лв. на месец. С най-ниски възнаграждения остават най-възрастните. Тези над 95 години получават средно по 318,69 лв., в групата на 90-94-годишните - по 336,31 лв. на месец, а 85-89-годишните - 348,43 лв. Трите групи заемат дял от 9,3% от общия брой на пенсионерите с лични пенсии за стаж и възраст. Най-възрастните пенсионери получават сравнително по-ниски пенсии, което е показателно за изоставането на размерите на пенсиите с отдалечаване във времето от момента на отпускането им, категорични са експертите.

Според разпределението по пол и възраст мъжете, попадащи във възрастовата група между 40 и 44 години и между 45 и 49 години, са с най-висок среден основен месечен размер на пенсията, съответно 1 103,85 лв. и 902,10 лв. При жените със значително по-висок от средния размер пенсия за всички жени са групите на 50-54-годишните (798,90 лв.) и 55-59-годишните (593,33 лв.).

Средно у нас хората получават пенсия 21,7 години. Запазва се тенденцията продължителността на получаване на пенсия при жените (24,8 години) да е по-висока от тази при мъжете (18,6 години) или те получават пенсия с 6,2 години по-дълго.

Българите все по-трудно успяват да се пенсионират, показва анализ на НОИ. Продължава тенденцията на намаление на броя на новоотпуснатите лични пенсии за стаж и възраст, като причината е увеличените за поредна година изискуеми осигурителен стаж и навършена възраст за отпускането на лична пенсия, обясняват експертите. През миналата година хората, на които са им отпуснати пенсии за пръв път - лични и наследствени, са 85 175. Спрямо 2019 г. (90 162 бр.) той е намалял с 4987 пенсии, основно поради по-ниския с 5,4% брой на новоотпуснатите пенсии, изплащани като първи.

Само за първите три месеца на тази година 23 367 българи са успели да се пенсионират, показват още данните на НОИ. Почти еднакъв брой хора са се пенсионирали с намалени пенсии една година преди да навършат нужната възраст. Ранно пенсиониране са избрали 5317 души през 2020 г.

Намаление се наблюдава при отпуснатите първи пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 от КСО - това са основно хора от системата на МВР и Министерството на отбраната. Такива са 900 нови пенсионери през 2020 г. при 1216 през 2019 г.

 

По информация на в. "Труд"