nabore.bg

Лични драми

Малката Шерин

Разказ по действителен случай

 

Забелязах наблизо от мен, момиче на 7-8  години, с къса поличка и плитчици. Приличаше на пеперуда. Повиках я. Тя страхливо погледна и бавно се приближи. Подпря се на дървото и тихичко ме попита:

-Чичко, ти какво правиш тук?

-Пазя от лоши хора- отговорих аз.

-А има ли лоши хора?

- Да. Има хора да обявяват война, да навлизат в чужди земи…

Така се запознах с малката Шерин. Живее отсреща в подстанцията. Майка ú с малкото ú братче отишли в селото, близо до Крумовград, и тя излязла да си набере лайка. Татко и работил в подстанцията, а тя се учила в първи клас. Завършила с отличен.

Малката Шерин ми стана симпатична още повече, когато започна да срича буквите,написани по кората на дървото. Забеляза на земята вестник,наведе се над него и гласно  зачете: ”Войната в Близкия изток”. И продължи дума по дума, прочете почти всички изречения с едър шрифт.

-Шерин,обичаш ли да четеш?- попитах аз.

- Много!

Моята малка приятелка ми разказа,че родния й Разград бил много красив и с много деца. С умните си очи ме погледна , като че ли искаше и аз да и разкажа нещо. Можех да и разкажа за безгрижните детски и ученически години, за суровия войнишки живот и романтика. За онези зимни дни,когато газихме дълбокия сняг, уморени и премръзнали…

-Чичко, ти за какво мислиш?

Думите и отново ме върнаха към действителността.

-Нищо, нищо,Шерин. Ти искаше да ти разкажа нещо?

Разказах и за първата си отлична оценка като ученик. “Бях на твоите години. С братовчедката ми учихме заедно и един час ни писаха отличен по писане. От училище до вкъщи не знаехме за какво да говорим от радост. Майка ми стоеше пред вратата със съседки. Отдалеч и извиках, че имам отличен. Тя ме погали по главата, усмихна се и ме целуна.”

-А такива ли ти бяха другите бележки, чичко?

-Такива, Шерин.

Заприказвахме се и неусетно започна да вали. Шерин си тръгна.

-Довиждане, Шерин! - казах аз.

Момиченцето на няколко пъти се обръща и ми махаше с ръка.

 

Редник Стефчо КИРИН

(Публикация от някогашния армейски вестник „Бойно знаме„)

--------

Бележка на автора: Моля, помогнете ми да намеря днес моята малка приятелка Ширин. Само знам, че е родом от Разград, а живееше край Крумовград.