nabore.bg

Хората говорят

Извън протокола: Журналистът Любен Генов посреща колега като „багажна пратка”

Журналистът ветеран Любен Генов (баща на телевизиoнерката Катя Генова) никога не може да изтрие от паметта си една трагикомичната случка с големия си приятел, репортера Кольо Гергински.

Гергински въпреки усилията на Генов за търсене на донор и лечение от коварна болест, въпреки личното съдействие на чехословашкия президент Густав Хусак за лечението му, преди 30-тина години починал в Прага. Генов уредил формалностите по изпращането на тленните останки на приятеля си от пражкото летище „Рудзине”.

Когато самолетът кацнал в София, Генов се поинтересувал къде е ковчегът. Намерил го и прочел българския етикет отгоре му, написан от незнаен служител на БГА “Балкан”: “Багажна пратка. Съдържание: Кольо Гергински.” И днес Любен Генов се стряска, като си помисли как един човек живее, за да стане накрая багажна пратка.

 

Наборе.бг


Любен Генов

Любен Генов